EPC-wegwijzer (versie 11-03-2021)

Vooraf
Uw situatie niet gevonden? Kijk ook eens bij de bijzondere situaties.
Een eengezinswoning of vakantiewoning
Een zorgwoning
Een appartement, serviceflat of studio met eigen keuken, eigen badkamer en eigen toilet
Een studentenhome waar de keuken(s), badkamer(s) of toilet(ten) gedeeld worden
Stacaravan
Een zelfstandig functionerende eenheid zonder woonfunctie, bijvoorbeeld: een kantoor, winkel, medische praktijk, horeca zaak, …
In het gebouw is zowel een wooneenheid als een zelfstandig functionerende eenheid zonder woonfunctie aanwezig, bijvoorbeeld: een woning met dokterspraktijk, café met bovenliggende studio, …
Een eengezinswoning of vakantiewoning
Een zorgwoning
Een appartement, serviceflat of studio met eigen keuken, eigen badkamer en eigen toilet
Een studentenhome waar de keuken(s), badkamer(s) of toilet(ten) gedeeld worden
Een stacaravan
Handelshuur, een concessieovereenkomst, onroerende leasing of gewone huur met een duurtijd vanaf 2 maanden en met publiciteit
Handelshuur, een concessieovereenkomst, onroerende leasing of gewone huur met een duurtijd vanaf 2 maanden en met publiciteit
Handelshuur, een concessieovereenkomst, onroerende leasing of gewone huur met een duurtijd vanaf 2 maanden en met publiciteit
 • de federale overheid, incl. de parastatalen
 • de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen
 • de provinciale overheden
 • de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's
 • overheidsbedrijven
 • onderwijsinstellingen
 • welzijnsvoorzieningen
 • gezondheidsvoorzieningen
 • Publiek gebouw dat niet in het Vlaams gewest is gelegen
 • Lokaal van jeugdverenigingen
 • Religieus gebouw
 • Gebouw dat niet vaak door het publiek bezocht wordt, bijvoorbeeld een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor het sorteren van post of het opslaan van goederen
 • Hotel
 • Privaat kantoor of bank
 • Gebouw dat geen energie verbruikt ten behoeve van mensen, zoals opslagplaats, loods
 • Brandweerkazerne
 • Serviceflat
 • Nieuwbouw waarvoor een geldig EPC bouw beschikbaar is (vanaf 15/9/2016)