Investeringssteun: Aanmelding van een bepaald type installatie (fabrikant-installateur)

Waarvoor dient dit formulier?

Voor het aanmelden van een nieuw type-installatie. De aanmelding van een nieuw type-installatie is éénmalig, maar moet wel per vermogen gebeuren.

Met de informatie die u overmaakt via dit formulier, kan bepaald worden of dit type installatie een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie is die in aanmerking komt voor de investeringssteun.

CONTACTGEGEVENS INSTALLATEUR - PRODUCENT - TECHNISCH ADVISEUR

Contactgegevens

Vul hieronder uw contactgegevens in. De bevestigingsmail zal naar dit mailadres gestuurd worden, ook bijkomende informatie zal via deze weg opgevraagd worden. Om een installatie aan te melden, moet u gemachtigd zijn door de onderneming waarvoor u deze installatie aanmeldt. Toon dit aan door een verklaring die ondertekend is door de verantwoordelijke van de onderneming toe te voegen.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

INSTALLATIE

Specificaties

(verplicht)
€ incl BTW
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
(verplicht)
Hier kan u vrijblijvend bijkomende informatie geven (niet verplicht).

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Brandstof

(verplicht)
Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden. Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.
(verplicht)
(verplicht)
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Rendement

Voeg de technische fiche van de warmte-krachtinstallatie toe. De vermogens moeten bepaald zijn onder normomstandigheden en voldoende nauwkeurig weergegeven zijn.
 

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Voeg een vereenvoudigd energiestroomdiagram van de warmte-krachtinstallatie toe, die de standaardopstelling van dit type installatie weergeeft. Vermeld op dit energiestroomdiagram zowel het elektrisch, thermisch en brandstofcircuit met alle relevante componenten.
 


Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Vul het totaal elektrisch vermogen van de installatie in bij bruto elektrisch vermogen.

Het netto elektrisch vermogen is het bruto elektrisch vermogen met aftrek van het vermogen van de elektrische hulpdiensten. Als er meerdere uitvoeringen van dit type installatie met een verschillend elektrisch of thermisch vermogen bestaan, moet u dit apart aanmelden. Hierbij moet telkens een technische fiche met representatieve vermogens en rendementen overgemaakt worden.

kW
kW
kW in onderste verbrandingswaarde
kW
%
%

VERKLARING OP EER

(verplicht)
(verplicht)
(verplicht)
(verplicht)

Kijk de ingevulde gegevens na op correctheid en volledigheid.

Zodra alle gegevens ingevuld zijn, kan u de aanvraag indienen. Wacht tot u het bevestigingsbericht ziet, zo bent u zeker dat het VEKA uw aanvraag ontvangen heeft .