• Huidige Webformulier
 • Stavingsdocumenten
 • Verklaring op eer
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid

Aanvraag van de eerste schijf subsidie (call groene warmte, restwarmte, warmtenetten of biomethaan)

Vooraf
 • Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET voor het invullen van dit webformulier. Werk bij voorkeur met Chrome of Firefox.
   
 • Indien meer info beschikbaar is over een bepaald gevraagd gegeven, kunt u klikken op het "?".
   
 • Dit webformulier biedt geen mogelijkheid om een conceptversie op te slaan.
   
Dossiernummer
Het dossiernummer is als volgt opgebouwd
[code voor het type project] -  [jaar van de call] - [nummer van de call] - [nummer van jouw project]

Codes voor het type project:
- GW voor groene warmte
- RW voor restwarmte
- BM voor biomethaan
- WN voor warmtenet
- RWWN voor restwarmte of warmtenet

 
Datum goedkeuring
Call