EPB: Gemiddeld E-peil in Vlaanderen

Wenst u de cijfers achter de grafieken? Beweeg uw cursor boven de rechterbovenhoek van de grafiek, klik op '...' en selecteer 'Gegevens exporteren'.

Ziet u geen nieuw venster? Scroll dan naar beneden.

U kiest het best voor de EPB-cijfers op basis van aanvraagjaar van de stedenbouwkundige vergunning als u geïnteresseerd bent in de evoluties van de EPB-resultaten en van de genomen maatregelen. Aan welke EPB-eisen men moet voldoen, hangt immers af van het aanvraagjaar. De grafieken tonen de gegevens tot het meest recente aanvraagjaar waarvoor representatieve gegevens beschikbaar zijn. Voor meer recente aanvraagjaren moeten nog heel wat EPB-aangiften ingediend worden, omdat de doorlooptijd van een bouwdossier 2 tot 3 jaar bedraagt. De cijfers krijgen in het begin van elk jaar een update.

De cijfers op basis van het indienjaar van de EPB-aangifte lopen tot en met het huidige jaar. Bij de keuze voor indienjaar krijgt u de gegevens van EPB-aangiften van verschillende vergunningsaanvraagjaren te zien, waarvoor verschillende EPB-eisen gelden. Daaruit kunt u opmaken wat de resultaten zijn van alle ingediende EPB-aangiften, maar u kunt geen evoluties op basis van de EPB-eisen aflezen.