EPC-wegwijzer (versie 22-02-2024)

Vooraf

Uw situatie niet gevonden? Kijk ook eens bij de uitzonderingen.

Opgelet!

Bijzondere situaties die onder de EPC verplichting vallen. Doorloop ook hiervoor de EPC-wegwijzer.
  • Beschermde gebouwen
  • Vervallen gebouwen
  • Gebouwen zonder verwarming
  • Woningen zonder of met beperkt sanitair comfort

Een studentenhome waar de keuken(s), badkamer(s) of toilet(ten) gedeeld worden

Stacaravan

Een niet-residentiële eenheid, bijvoorbeeld: een kantoor, winkel, medische praktijk, horeca zaak, …

Een studentenhome waar de keuken(s), badkamer(s) of toilet(ten) gedeeld worden

Een stacaravan

Een niet-residentiële eenheid, bijvoorbeeld: een kantoor, winkel, medische praktijk, horeca zaak, …

Eigenaar, erfpachter of opstalhouder

- de federale overheid, incl. de parastatalen;
- de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen;
- de provinciale overheden, incl. de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen;
- de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's, autonome gemeentebedrijven, de extern verzelfstandigde agentschappen en verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn;
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
- de politiezones; 
- de hulpverleningszones 
- de overheidsbedrijven;
- onderwijsinstellingen;
- welzijnsvoorzieningen;
- gezondheidsvoorzieningen.
- de federale overheid, incl. de parastatalen;
- de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen;
- de provinciale overheden, incl. de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen;
- de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's, autonome gemeentebedrijven, de extern verzelfstandigde agentschappen en verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn;
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
- de politiezones; 
- de hulpverleningszones 
- de overheidsbedrijven.