• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Webformulier Principeaanvraag steun voor

 • een installatie voor de productie van groene warmte

 • een aangesloten warmtenet

Vooraf
 • Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET voor het invullen van dit webformulier. Werk bij voorkeur met Chrome of Firefox.
 • Gebruik geen scheidingstekens (punten of komma’s of spaties) tussen duizendtallen. Gebruik een punt of komma als decimaal (afhankelijk van de browser)
 • Indien meer info beschikbaar is over een bepaald gevraagd gegeven, kunt u klikken op het "?".
 • De documenten die worden geupload krijgen een nieuwe naam op onze server. U hoeft dus niet naar de naam van een bestand te verwijzen in uw aanvraag.
 • Als u een xlsx-bestand maakt, gebruik dan de formules voor de berekende velden, zodat het VEKA ook de gedachtengang achter de waarden kent.
 • Vul alles zo correct mogelijk in. Na indiening kan het Vlaams Energie- en klimaatagentschap nog aanvullingen vragen. U krijgt dan 1 week de tijd om te antwoorden. Na deze termijn zijn aanvullingen niet meer mogelijk.
Type aanvraag
Zorg dat u alle nodige gegevens en bestanden bij de hand hebt. U kan nakijken welke gegevens en bestanden nodig zijn.

Een installatie voor de productie van nuttige groene warmte

met een apertuuroppervlakte van meer dan 425 m² waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren waarbij de transparante isolerende laag, niet zijnde beglazing van serres, een geïntegreerd geheel vormt met de collector
inclusief een grootschalige centrale warmtepomp die voldoet aan de voorwaarden voor warmtepompen in deze call
inclusief een grootschalige centrale warmtepomp die voldoet aan de voorwaarden voor warmtepompen in deze call
een minimale energie-efficiëntie zoals vermeld in bijlage II bij het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.
De aanvraag voor groene warmte betreft (selecteer 1 of 2 opties)
Dit omvat de leidingen, substations en regeling. Het warmtenet eindigt voor nieuwbouw bij de doorgang tot het gebouw, bij bestaande gebouwen na de eerste warmtewisselaar in het gebouw.
Machtiging
Voeg een bewijs toe dat u, de persoon die het aanvraagformulier invult bij naam genoemd, gemachtigd bent om deze aanvraag in te dienen in naam van de aanvrager. De machtiging moet, liefst digitaal, getekend zijn door de aanvrager. De aanvrager is de eigenaar van de installatie. 

Gebruik het sjabloon
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx.
Voeg een lijst met de naam, het adres van de andere partners en de taakverdeling tussen de partners toe
Geef aan wie van de partners in aanmerking komt voor (strategische) ecologiesteun.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: docx, xlsx, pdf.