• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Webformulier Principeaanvraag steun voor de benutting van restwarmte, aangesloten warmtenet of aangesloten Organische Rankinecyclus (ORC)

Vooraf
 • Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET voor het invullen van dit webformulier. Werk bij voorkeur met Chrome of Firefox.
 • Gebruik geen scheidingstekens (punten of komma’s of spaties) tussen duizendtallen. Gebruik een punt of komma als decimaal (afhankelijk van de browser)
 • Indien meer info beschikbaar is over een bepaald gevraagd gegeven, kunt u klikken op het "?".
 • De documenten die worden geupload krijgen een nieuwe naam op onze server. U hoeft dus niet naar de naam van een bestand te verwijzen in uw aanvraag.
 • Als u een xlsx-bestand maakt, gebruik dan de formules voor de berekende velden, zodat het VEKA ook de gedachtengang achter de waarden kent.
 • Vul alles zo correct mogelijk in. Na indiening kan het Vlaams Energie- en klimaatagentschap nog aanvullingen vragen. U krijgt dan 1 week de tijd om te antwoorden. Na deze termijn zijn aanvullingen niet meer mogelijk.
Type aanvraag
Zorg dat u alle nodige gegevens en bestanden bij de hand hebt. U kan nakijken welke gegevens en bestanden nodig zijn.
Waarvoor dien je een steunaanvraag in? (selecteer 1, 2 of 3 opties)
Machtiging
Voeg een bewijs toe dat u, de persoon die het aanvraagformulier invult bij naam genoemd, gemachtigd bent om deze aanvraag in te dienen in naam van de aanvrager. De machtiging moet, liefst digitaal, getekend zijn door de aanvrager. De aanvrager is de eigenaar van de installatie. 

Gebruik het sjabloon
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx.
Voeg een lijst met de naam, het adres van de andere partners en de taakverdeling tussen de partners toe
Geef aan wie van de partners in aanmerking komt voor (strategische) ecologiesteun.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: docx, xlsx, pdf.