Webformulier voor een steunaanvraag voor een installatie voor de productie van groene warmte, de benutting van restwarmte en/of energie-efficiënte stadsverwarming (warmtenetten)

Vooraf

×

  • Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET voor het invullen van dit webformulier. Werk bij voorkeur met Chrome, Firefox of Microsoft Edge.
  • Zorg dat u alle nodige gegevens en bestanden bij de hand hebt. U kan nakijken welke gegevens en bestanden nodig zijn in de handleiding.
  • Gebruik geen scheidingstekens tussen duizendtallen. Gebruik een punt als decimaal.
  • De documenten die worden geupload krijgen een nieuwe naam op onze server. U hoeft dus niet naar de naam van een bestand te verwijzen in uw aanvraag.
  • Als u een xlsx-bestand maakt, gebruik dan de formules voor de berekende velden, zodat het VEKA ook de gedachtengang achter de waarden kent.
  • Vul alles zo correct mogelijk in. Na indiening kan het Vlaams Energie- en klimaatagentschap nog aanvullingen vragen. U krijgt dan 1 week de tijd om te antwoorden. Na deze termijn zijn aanvullingen niet meer mogelijk.
  • Per call kan hoogstens één steunaanvraag per installatie worden ingediend. Het is dus niet mogelijk om verschillende varianten van één project in te dienen.

×

Let op, vanaf 2023 kan er geen steun meer worden aangevraagd voor nuttige-groenewarmte-installatie en warmtenetten met enkel warmte-afnemers waarvoor de eisen gelden van het minimumaandeel hernieuwbare energie.
  • Dit geldt voor nieuw op te richten woongebouwen waarvoor de melding gedaan werd of de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd werd vanaf 1 januari 2014.
  • Voor niet-residentiële gebouwen werden de eisen van het minimumaandeel hernieuwbare energie op andere momenten ingevoerd afhankelijk van het type gebouw. Controleer hiervoor het Energiebesluit van 19 november 2010 artikel 9.1.12/3.
Daarnaast kan er ook geen steun gegeven worden aan de delen van de stadsverwarming of -koeling die gelegen zijn op de sites van nieuwe grote verkavelingen, grote groepswoningbouwprojecten en grote appartementsgebouwen waar geen individuele aardgasaansluiting meer voorzien mag worden.

Type aanvraag

Binnen één aanvraag kunt u zowel steun aanvragen voor een nuttige-groenewarmte-installatie als voor de benutting van restwarmte en voor de leidingen van energie-efficiënte stadsverwarming. Selecteer dus steeds alle type(s) installaties aanwezig binnen uw steunaanvraag.
 

Bevat uw aanvraag een BEO- of KWO-veld en een grootschalige warmtepomp, dan klikt u hieronder zowel boorgat-energie-opslag of koude-warmteopslag als een grootschalige centrale warmtepomp aan.

Bevat uw aanvraag de uitkoppeling van restwarmte, en wordt deze restwarmte opgewaardeerd door een grootschalige warmtepomp, dan klikt u hieronder zowel de uitkoppeling van restwarmte als een grootschalige centrale warmtepomp voor het opwaarderen van de restwarmte uitgekoppeld in dezelfde steunaanvraag aan.

Bevat uw aanvraag lage temperatuur energie-efficiënte stadsverwarming met booster-warmtepompen, dan vraagt u steun aan voor zowel energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling als booster water-waterwarmtepompen waarbij de verdamper warmte opneemt uit energie-efficiënte stadsverwarming.
(verplicht)