Bevraging over aansluiting op een warmtenet voor een premie. 

De aanvraag

Gegevens van de aanvrager

(verplicht)
(verplicht)
(verplicht)

Contactgegevens

Dit is het rekeningnummer waarop de premie zal worden uitbetaald. 
Geef de BIC-code in indien het IBAN nummer van een buitenlandse rekening is. 

Adres van de aanvrager, onderneming of gemeente

Vragen voor een onderneming of VME

Technische gegevens van de aansluiting

Een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning.
(verplicht)

Uw aanvraag gaat om verschillende wooneenheden met individuele aansluitingen. Let op dat u voor alle aansluitingen de technische gegevens en financiële gegevens opgeeft. 

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx, zip.
U vindt de EAN-code op uw elektriciteitsfactuur of elektriciteitsmeter terug. Lees meer over de EAN-code.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png.

Adressen van de aansluiting

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, zip.

Adres van de aansluiting

Financiële gegevens

Gebruik de template om het overzicht van investeringskosten op te maken. 

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Gebruik de template om het overzicht van investeringskosten op te maken. 
Voeg een scan toe van de factuur of facturen. 
Er zijn verschillende manieren om documenten samen te voegen tot 1 pdf-bestand:
  • Een eerste manier is om in bvb. Word de verschillende bestanden na elkaar te plakken en op te slaan als een nieuw pdf-bestand (afdrukken naar pdf).
  • Op het internet vindt u ook diverse programma’s om verschillende pdf- bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op 'pdf samenvoegen').

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

Opmerkingen

Verklaring op eer

Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid.
De gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm verder verwerkt worden voor het (bij)sturen van het energiebeleid.

U ontvangt een ontvangstmail met uw dossiernummer wanneer u het dossier indient. Gelieve ook uw spamfolder te raadplegen.

Indien u binnen het kwartier geen ontvangstmail krijgt, gelieve dit te melden door een mail te sturen naar warmtenetpremie.veka@vlaanderen.be.