• Huidige Begin
  • Validatie
Vooraf
  • Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET voor het invullen van dit webformulier.
  • Gebruik geen scheidingstekens (punten of komma’s of spaties) tussen duizendtallen. Gebruik een punt of komma als decimaal (afhankelijk van de browser)
  • Alle cijfers worden vertrouwelijk behandeld. Er worden geen cijfers van individuele bedrijven gepubliceerd of vrijgegeven, enkel totalen per sector.
  • Indien meer info beschikbaar is over een bepaald gevraagd gegeven, kunt u klikken op het "?".
  • De definities van “onbehandeld houtafval”, “verontreinigd behandeld houtafval” en “niet verontreinigd behandeld houtafval” zijn terug te vinden in VLAREM II (Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, gewijzigde versie) en zijn ook beschikbaar als toelichting onder het "?".
  • Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
  • De gerapporteerde periode: 1/1/2022 tot 31/12/2022
Exploitant:
Contactpersoon
Adres van de houtverbrandingsinstallatie
Kenmerken van de houtverbrandingsinstallatie
%
Geef eerst aan welke types hout in de verbrandingsinstallatie worden verbrand:

Houtverbruik over de gerapporteerde periode

Houtverbruik over de gerapporteerde periode

Houtkrullen/houtschaafsel:
Houtafval (al dan niet verkleind):
Houtstof
Stukhout (natuurlijk onbehandeld hout, geen afval)
Houtpellets
Verbruik van andere energiedragers op de vestiging (excl. extern transport)
Elektriciteit
kWh
kWh
kWh
Zware stookolie
Gasolie/mazout
Aardgas
Kolen
Propaan
Butaan
LPG
Aangekochte stoom of warm water
Biogas
Andere