• Huidige Gegevens exploitant
 • Installatie
 • Technisch
 • Vermogen
 • Brandstof
 • Productie
 • Verkoop
 • Opmerkingen
 • Validatie
Vooraf
 • Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET voor het invullen van dit webformulier.
 • Gebruik geen scheidingstekens (punten of komma’s of spaties) tussen duizendtallen. Gebruik een punt of komma als decimaal (afhankelijk van de browser)
 
 • Indien de installatie uit eenheden van verschillende types (zie hieronder bij technische karakteristieken) bestaat, vul dan per type een afzonderlijk formulier in.
 • Indien meer info beschikbaar is over een bepaald gevraagd gegeven, kunt u klikken op het "?".
 • In volgende excel-rekenblad kunt u een (ruwe) controle maken van de opgegeven cijfers.
 • ALLE velden zijn verplicht in te vullen, tenzij anders vermeld.
 • Het gerapporteerde gegevensjaar: 1/1/2022 tot 31/12/2022.
Exploitant
Naam en bedrijfsID
Adres productie-installatie
Contactpersoon