Simulator Mijn VerbouwPremie

Simulator premie-aanvragen 2023. Aan de hand van de simulator van Mijn VerbouwPremie kunt u op een eenvoudige manier nagaan welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt. De simulator baseert zich op de diverse werken die u van plan bent om uit te voeren, het type en de ouderdom van het gebouw, of u eigenaar-bewoner bent of niet en als u eigenaar bewoner bent, op uw gezamenlijk inkomen.

Bij de premieaanvraag wordt er rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.

 • Stap 1

  Wat is de ouderdom van uw gebouw?

  Met de ouderdom van het gebouw, wordt de datum van eerste ingebruikname bedoeld. Gebouwen moeten minstens 15 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwpremie. Voor een premie voor duurzame/hernieuwbare installaties voor verwarming en sanitair warm water moet het gebouw minstens 5 jaar oud zijn. Voor gebouwen die tussen 5 en 15 jaar oud zijn, moet de omgevingsvergunning minstens 5 jaar geleden zijn goedgekeurd, en moet de EPB-aangifte tijdig en conform de eisen ingediend zijn.

 • Stap 2

  Welke functie heeft het gebouw waarvoor u een premie wilt aanvragen?

 • Stap 3

  Bent u eigenaar van dit gebouw?

 • Stap 4

  Bent u hier gedomicilieerd?

 • Stap 5

  Verhuurt u de woning via een sociaal verhuurkantoor?

 • Stap

  Simuleer uw premiehoogte per categorie van werken

  €/jaar
  Geef hier het gezamenlijk belastbaar inkomen in van de eigenaar(s) die de premiewoning bewonen en de wettelijke partner (gehuwd of wettelijk samenwonend). Het belastbaar inkomen vindt u terug op uw laatste aanslagbiljet. Binnen Mijn VerbouwPremie wordt ook rekening gehouden met een aantal andere inkomsten. Check de website voor meer info.
  Bent u alleenstaand of een Koppel (gehuwd of wettelijk samenwonend)?
  Onder 'alleenstaand' verstaan we iemand die eigenaar-bewoner is, met eventueel een feitelijk samenwonende partner (die zelf geen eigenaar is). Onder 'koppel' verstaan we 2 of meer eigenaar-bewoners (ongeacht hun relatie/burgerlijke staat), 1 eigenaar-bewoner + een wettelijke partner (die inwonend is).
  Uw gezinssamenstelling bepaalt het aantal personen ten laste. Ook kinderen die niet bij u gedomicilieerd zijn maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, tellen mee als personen ten laste. U mag deze hier toevoegen.