Gegevens van de aanvrager of contactpersoon

Stap 1: Premie-aanvraag op basis van aanvraag en goedkeuring omgevingsvergunning sloop en herbouw

(verplicht)
Gelieve de datum waarop de omgevingsvergunning van het bouwproject werd aangevraagd te vermelden. U vindt deze datum op het ontvangstbewijs van de omgevingsvergunningsaanvraag.
Gelieve de datum waarop de omgevingsvergunning van het sloopproject werd aangevraagd te vermelden. U vindt deze datum op het ontvangstbewijs van de omgevingsvergunningsaanvraag.
Gelieve de datum waarop de omgevingsvergunning van het bouwproject werd aangevraagd te vermelden. U vindt deze datum op het ontvangstbewijs van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Bewijsstukken

Voeg een scan of kopie van de goedgekeurde omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw toe als PDF-document. Gelieve er voor te zorgen dat het volledige document wordt ingescand.
Meerdere pagina's moet u bundelen tot één PDF.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Gegevens van het bouwproject

Geef hieronder het adres van het (de) te slopen en te herbouwen gebouw(en). Enkel bouwprojecten betreffende de sloop van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de heropbouw van één of meer woningen of appartementsgebouwen die ermee gepaard gaat, komen in aanmerking voor de premie. Het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen liggen NIET in Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas. Dit is het adres dat ook vermeld wordt in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Gegevens gebouw heropbouw

Gegevens van de aanvrager of contactpersoon

Betalingsgegevens

Status sloopwerken

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 1/1/2023 moet verplicht de EPB-startverklaring worden opgeladen. Enkel indien het E-peil maximaal E24 zal bedragen voor de woning of alle individuele appartementen die worden herbouwd, kan de sloop- en heropbouwpremie worden toegekend.
Indien er meerdere woningen worden herbouwd, laad dan alle startverklaringen van alle woningen (gebundeld in 1 pdf) op.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Een ruwe schatting volstaat
Een ruwe schatting volstaat

Stap 2: Aanleveren sloopbewijs

De premie kan maar worden uitbetaald wanneer de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met het aspect herbouw werd verleend.
Dit is de laatste dag van de sloopwerken

Bewijsstuken

 Na het beëindigen van de sloopwerken bezorg je  de volgende bewijsstukken:

- gedateerde foto’s voor en na de sloopwerken. Deze foto’s moeten de nodige herkenningspunten bevatten zodat deze kunnen vergeleken worden.

- een factuur van de sloopwerken als de sloopwerken werden uitgevoerd door een firma

Na het beëindigen van de sloopwerken voeg je hiervan het bewijs toe aan je aanvraag voor de sloop- en herbouwpremie. De sloopfactuur/sloopfacturen vermeldt minstens:

  • De datum/data van de sloopwerken
  • Het adres/de adressen van de sloopwerken

Voeg een scan van de sloopfactuur toe als PDF-document. Gelieve er voor te zorgen dat het volledige document wordt ingescand. Meerdere pagina's moet u bundelen tot één PDF.


Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Na het beëindigen van de sloopwerken voeg je een gedateerde foto toe waarop het te slopen gebouw/de te slopen gebouwen zichtbaar zijn. De foto bevat herkenningspunten zodat deze kan vergeleken worden met de foto na de sloopwerken.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.
Na het beëindigen van de sloopwerken voeg je een gedateerde foto toe waarop te zien is dat de sloopwerken werden uitgevoerd. Deze foto moet herkenningspunten bevatten zodat deze kan vergeleken worden met de foto voor de sloopwerken.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.

Opmerkingen

Verklaring op eer

U ontvangt een ontvangstmail met uw dossiernummer wanneer u het dossier indient. Gelieve ook uw spamfolder te raadplegen.

Indien u binnen het kwartier geen ontvangstmail krijgt, gelieve dit te melden door een mail te sturen naar sloop.veka@vlaanderen.be.