Thuisbatterij premie aanvragen

OPGELET!

Voor u een thuisbatterij premie aanvraagt:

  1. Werd de thuisbatterij correct aangemeld bij Fluvius via de volgende webpagina: aanmelding thuisbatterij
  2. Is er een decentrale productie-installatie (zonnepanelen, …) aanwezig op het toegangspunt en werd deze correct aangemeld bij Fluvius via de volgende webpagina: aanmelding zonnepanelen
  3. Werd er een digitale meter geplaatst

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan voordat u de premie aanvraagt, zal uw aanvraag geweigerd worden

Gegevens van de aanvrager

Adres van de woning waarin het batterijsysteem is geplaatst

Betalingsgegevens

Rekeningnummer waarop premie kan gestort worden.
Geef de BIC-code in indien het IBAN nummer van een buitenlandse rekening is.
De EAN-code van de elektriciteitsaansluiting van het adres waarin het batterijsysteem is geplaatst en waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Meer info : https://www.fluvius.be/nl/neem-contact-op/ean-code-meternummer-en-energieleverancier

Gegevens van de installatie

Keuringsdatum

Op het AREI-keuringsverslag van de thuisbatterij vindt u de datum waarop de installatie werd gekeurd.

Batterij

De datum van de laatste factuur.
Deel van het bedrag op de factuur (incl. BTW) dat in aanmerking komt voor de berekening van de premie: de aankoopprijs van de thuisbatterij, inclusief btw; de installatie- en plaatsingskosten van de thuisbatterij; de kostprijs van de (hybride) omvormer van de thuisbatterij.
Deze investeringskost is ook terug te vinden op de verklaring op eer die de installateur heeft ingevuld.
€ incl. BTW
In geval van leasing worden onder de investeringskosten de totale leasingkosten verstaan gedurende de eerste tien jaar van het leasecontract.
Dit is dus maandelijks leasebedrag x 12 maanden x 10 jaar vermeerderd met eventuele initiële opstartkosten of het jaarlijkse leasebedrag x 10 jaar vermeerderd met eventuele initiële opstartkosten.
€ incl. BTW
Gelieve de bruikbare capaciteit in te geven zoals vermeld op de verklaring op eer van de installateur.
kWh

Bewijsstukken

Voeg een scan toe van de gedateerde factuur of facturen in geval van aankoop of leasingcontract in geval van leasing.
Er zijn verschillende manieren om documenten samen te voegen tot 1 pdf-bestand:
  • Een eerste manier is om in bvb. Word de verschillende bestanden na elkaar te plakken en op te slaan als een nieuw pdf-bestand (afdrukken naar pdf).
  • Op het internet vindt u ook diverse programma’s om verschillende pdf- bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op 'pdf samenvoegen').

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.
Voeg een scan toe van de ingevulde, gedateerde en ondertekende verklaring op eer van de installateur (ingevuld volgens het sjabloon dat ter beschikking is gesteld op https://www.energiesparen.be/thuisbatterij).
Opgelet, verplicht te gebruiken nieuwe versie sinds 1/11/2021.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.
Voeg een scan toe van goedgekeurde AREI-keuring van de thuisbatterij.
Opgelet, enkel een AREI-keuring waarin het volledige en correcte EAN-nummer wordt vermeld, zullen aanvaard worden.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.

Opmerkingen

Verklaring op erewoord

Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid.
De gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm verder verwerkt worden voor het (bij)sturen van het energiebeleid.

U ontvangt een ontvangstmail met uw dossiernummer wanneer u het dossier indient. Gelieve ook uw spamfolder te raadplegen.

Indien u binnen het kwartier geen ontvangstmail krijgt, gelieve dit te melden door een mail te sturen naar thuisbatterij.veka@vlaanderen.be.