Thuisbatterij premie aanvragen

Gegevens van de aanvrager

Geboortedatum

Adres van de woning waarin het batterijsysteem is geplaatst
Betalingsgegevens
Rekeningnummer waarop premie kan gestort worden.
Geef de BIC-code in indien het IBAN nummer van een buitenlandse rekening is.
De EAN-code van de elektriciteitsaansluiting van het adres waarin het batterijsysteem is geplaatst en waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Meer info : https://www.fluvius.be/nl/neem-contact-op/ean-code-meternummer-en-energieleverancier
Gegevens van de installatie
Batterij

Datum van de factuur

De datum van de laatste factuur.
€ incl. BTW
Deel van het bedrag op de factuur (incl. BTW) dat in aanmerking komt voor de berekening van de premie: de aankoopprijs van de thuisbatterij, inclusief btw; de installatie- en plaatsingskosten van de thuisbatterij; de kostprijs van de (hybride) omvormer van de thuisbatterij.
Deze investeringskost is ook terug te vinden op de verklaring op eer die de installateur heeft ingevuld.

Datum van de start van het leasecontract

€ incl. BTW
In geval van leasing worden onder de investeringskosten de totale leasingkosten verstaan gedurende de eerste tien jaar van het leasecontract.
Dit is dus maandelijks leasebedrag x 12 maanden x 10 jaar vermeerderd met eventuele initiële opstartkosten of het jaarlijkse leasebedrag x 10 jaar vermeerderd met eventuele initiële opstartkosten.
kWh
Gelieve de bruikbare capaciteit in te geven zoals vermeld op de verklaring op eer van de installateur.
Productie-installatie
kVa
Het vermogen van de PV-omvormer in kVA. Dit vermogen is ook terug te vinden op de verklaring op eer die de installateur heeft ingevuld.
Omvormer
In het geval van een hybride omvormer wordt de omvormer zowel door de thuisbatterij als door de decentrale productie-installatie op basis van zonne-energie gebruikt.
€ incl. BTW
Gelieve de kostprijs in te geven zoals vermeld op de verklaring op eer van de installateur.
Bewijsstukken
Voeg een scan toe van de gedateerde factuur of facturen in geval van aankoop of leasingcontract in geval van leasing.
Er zijn verschillende manieren om documenten samen te voegen tot 1 pdf-bestand:
 • Een eerste manier is om in bvb. Word de verschillende bestanden na elkaar te plakken en op te slaan als een nieuw pdf-bestand (afdrukken naar pdf).
 • Op het internet vindt u ook diverse programma’s om verschillende pdf- bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op 'pdf samenvoegen').

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.
Voeg een scan toe van de ingevulde, gedateerde en ondertekende verklaring op eer van de installateur (ingevuld volgens het sjabloon dat ter beschikking is gesteld op https://www.energiesparen.be/thuisbatterij).
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.
Voeg een scan toe van goedgekeurde AREI-keuring van de thuisbatterij.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.
Voeg een scan van het attest van Fluvius toe. Het attest kunt u met deze link aanvragen.
Dit attest bewijst dat
 • de thuisbatterij correct is aangemeld bij de netbeheerder Fluvius batterijsysteem.
  De aanmelding kunt u doen met deze link.
 • er een digitale meter werd geplaatst door de netbeheerder Fluvius. Fluvius plaatst bij iedereen gratis een digitale meter maar niet op dezelfde moment. Is uw gemeente nog niet aan de beurt, maar wilt u toch sneller een digitale meter? Dat kan, dan komt Fluvius bij u langs voor de plaatsing. Let wel op: in dat geval is de plaatsing niet gratis, maar betaalt u een standaard plaatsingskost van 88 euro (inclusief btw voor een digitale elektriciteits- en aardgasmeter).
  Een afspraak maken kan met deze link.
 • er een decentrale productie-installatie aanwezig is op het toegangspunt en correct is aangemeld bij Fluvius.
  Een zonnepaneleninstallatie meldt u aan met deze link.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf jpg jpeg.
Opmerkingen
Verklaring op erewoord

Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid.
De gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm verder verwerkt worden voor het (bij)sturen van het energiebeleid.