Simulator thuisbatterij

Deze berekening, ontwikkeld door de onderzoeksgroep EELab/Lemcko (UGent), is van toepassing voor eigenaars van zonnepanelen in het Vlaams Gewest die een digitale meter hebben.

De berekening is indicatief.

Er wordt gebruik gemaakt van de premiehoogte zoals momenteel geldig tijdens de periode 01/01/2022 - 31/12/2022.

Deze simulator houdt verder rekening met de meest recente informatie met betrekking tot energieprijzen en -tarieven en zal worden aangepast aan toekomstige wijzigingen. Raadpleeg het document over de gemaakte aannames.

In de simulator worden gegevens gevraagd over uw huishouden en de aanwezige elektrische toestellen om uw situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Deze gegevens worden niet opgeslagen en zijn enkel beschikbaar tijdens uw persoonlijke sessie.

Uw e-mailadres
Uw verbruiksprofiel
Hiermee bedoelen we hoeveel u van het net zou afhalen als u geen zonnepanelen zou hebben.

Gezien uw jaarverbruik van de warmtepomp niet gekend is, worden er hier enkele bijkomende vragen gesteld. Deze vragen zijn erop gericht om de warmtevraag van uw woning te kunnen inschatten.

Welke overige elektrische grootverbruikers zijn aanwezig in uw huishouden?

De impact van een thuisbatterij hangt af van de manier waarop u met uw elektrische wagen omgaat. De volgende vragen peilen naar dit gedrag en naar het type voertuig.

Uw zonnepaneelinstallatie
Dit vermogen vindt u op de omvormer zelf.
Gaf u zelf geen omvormervermogen of piekvermogen in, dan rekenen we met een gemiddelde. Bij Vlaamse huishoudens is dat 1 kWp geïnstalleerd PV-vermogen per 0,83 kVA omvormervermogen.
Er wordt aangenomen dat, voor situaties waar het omvormervermogen niet gegeven is, dit maximum 10 kVA bedraagt, gezien de premie louter voor deze omvormervermogens van toepassing is.
Uw thuisbatterij
De all-in prijs omvat de verschillende investeringskosten van de thuisbatterij (kostprijs batterijsysteem, totale kostprijs omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
Bij aanvragen vanaf 1 januari 2022 wordt 100% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht.