Simulator thuisbatterij

Deze berekening, ontwikkeld door de onderzoeksgroep EELab/Lemcko (UGent), is van toepassing voor eigenaars van zonnepanelen in het Vlaams Gewest die een digitale meter hebben.

De berekening is indicatief.

Er wordt gebruik gemaakt van de premiehoogte zoals momenteel geldig tijdens de periode 01/01/2022 - 31/12/2022.

Deze simulator houdt verder rekening met de meest recente informatie met betrekking tot energieprijzen en -tarieven en zal worden aangepast aan toekomstige wijzigingen. Meer informatie vindt u hier.

In de simulator worden gegevens gevraagd over uw huishouden en de aanwezige elektrische toestellen om uw situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Deze gegevens worden niet opgeslagen en zijn enkel beschikbaar tijdens uw persoonlijke sessie.

Uw e-mailadres
Uw verbruiksprofiel
Hiermee bedoelen we hoeveel u van het net zou afhalen als u geen zonnepanelen zou hebben.

Gezien uw jaarverbruik van de warmtepomp niet gekend is, worden er hier enkele bijkomende vragen gesteld. Deze vragen zijn erop gericht om de warmtevraag van uw woning te kunnen inschatten.

Welke overige elektrische grootverbruikers zijn aanwezig in uw huishouden?

De impact van een thuisbatterij hangt af van de manier waarop u met uw elektrische wagen omgaat. De volgende vragen peilen naar dit gedrag en naar het type voertuig.

Uw zonnepaneelinstallatie
Dit vermogen vindt u op de omvormer zelf.
Uw thuisbatterij