Vooraf

Instructies voor het invullen van het webformulier

Technische vereisten

Vragen over het invullen van dit webformulier ?

Identificatie

Identificatie warmte- of koudenet

Soms is het nodig om gegevens van één warmte- of koudenet te rapporteren in meerdere webformulieren

(verplicht)
Voeg een kaart of plan toe met het tracé van het warmtenet, de ligging van de opwekkers en afnemers. De kaart maakt u op in KMZ-formaat of KML-formaat.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: kml, kmz.
200 MB limiet per formulier.

Identificatie warmte- of koudenetbeheerder

Gegevens bedrijf

Gegevens contactpersoon netbeheerder

Netwerk

Warmtenet of koudenet?

Lengte

Temperatuurregime

Steun en warmteverdeling

Geef het dossiernummer op (formaat JJJJ-X-XX) en de warmteverdeling. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de vereiste rapportering binnen de calls. 

Opwekking thermische energie

Opwekkingseenheden van warmtenet

Toelichting

Gegevens opwekkingseenheden warm water

Opwekker 1

Opwekker 2

Opwekker 3

Opwekker 4

Opwekker 5

Opwekker 6

Opwekker 7

Opwekker 8

Opwekker 9

Opwekker 10

Gegevens opwekkingseenheden stoom

Opwekker 1

Opwekker 2

Opwekker 3

Opwekker 4

Opwekker 5

Opwekker 6

Opwekker 7

Opwekker 8

Opwekker 9

Opwekker 10

Opwekkingseenheden van koudenet

Toelichting

Gegevens opwekkingseenheden koude

Opwekker 1

Opwekker 2

Opwekker 3

Opwekker 4

Opwekker 5

Opwekker 6

Opwekker 7

Opwekker 8

Opwekker 9

Opwekker 10

Thermische energielevering

Thermische energielevering onder de vorm van warm water

Thermische energielevering onder de vorm van stoom

Thermische energie onttrokken van het koudenet om te leveren aan afnemers

Aantal afnemers

Toelichting

Verkoop thermische energie

Aantal afnemers per leverancier

Leverancier 1

Leverancier 2

Leverancier 3