ZEV premie aanvragen

Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET goed voor het invullen van dit webformulier.

U kunt dit webformulier best invullen met Firefox, Google Chrome of Safari.

Gegevens van de aanvrager of contactpersoon

Met aanvrager bedoelen we de persoon die vermeld wordt (zal worden) op het inschrijvingsbewijs van de wagen.

Aanvrager
Gegevens van de VZW, het voertuigdeelbedrijf of het taxibedrijf
Voor het uitbetalen van de premie heeft het financieel systeem van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap uw identificatienummer in het Rijksregister nodig. Voor mensen met de Belgische nationaliteit is dit het Rijksregisternummer, voor buitenlandse ingezetenen het Vreemdelingennummer. Indien u niet beschikt over een dergelijk identificatienummer, stuur dan een bericht naar veka@vlaanderen.be

Geboortedatum

Betalingsgegevens

Geef het IBAN rekeningnummer waarop de premie mag worden gestort. Vul ook de BIC-code in bij een buitenlands rekeningnummer.

Identificatie van het voertuig

- Selecteer de prijsklasse waarbinnen uw voertuig zich bevindt. Om de correcte prijsklasse te kennen kan u www.energiesparen.be/ZEV raadplegen. Normaalgezien zijn alle op de Belgische markt beschikbare modellen opgenomen op de lijst. Indien een model niet terug te vinden is op de lijst, dan betekent dit dat er (nog) geen officiële cataloguswaarde voor dit model bestaat in België, waardoor er (nog) geen premie kan worden berekend en dus ook geen premie-aanvraag voor kan worden gedaan.

- De prijsklasse vermeld op de website kan verschillen van het bedrag dat u op uw bestelbon/factuur terugvindt. Er wordt immers enkel rekening gehouden met de officiële cataloguswaarde om de prijsklasse te bepalen. Het is ook op basis van deze cataloguswaarde dat de premiehoogte wordt bepaald.

- Indien u hier de verkeerde klasse selecteert, zal u in het volgende invulveld uw wagen niet terugvinden in het lijstje. Gelieve hier de nodige aandacht aan te besteden, een ander model/type aanduiden omdat u het uwe niet terugvindt, is geen goede oplossing want dat zal voor problemen zorgen bij uw dossierbehandeling.

Factuur en betalingsbewijs/leasingcontract

Via dit formulier kan je een premie aanvragen voor 1 (of meerdere in het geval van een VZW) 100% elektrische voertuigen van hetzelfde merk en type. Kocht jouw organisatie meerdere voertuigen van verschillende merken/types aan? Vul dan voor elke type/model een afzonderlijk aanvraagformulier in. 

Gelieve de factuur op te laden. Er kan slechts één PDF-document worden opgeladen.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Gelieve het betalingsbewijs (scan van rekeninguittreksel, scan van bankcheque, scan van afgesloten autolening, scan van bewijsstuk overname wagen) of het leasingcontract op te laden. U dient voor het volledige factuurbedrag een betalingsbewijs of overeenkomstig leasingcontract voor te leggen. Denk dus ook aan een eventueel betaald voorschot, compensatie voor een overname van uw vorige wagen, ...). Er kan slechts één PDF-document worden opgeladen. Indien u over meerdere bewijsstukken beschikt, moet u die bundelen in 1 pdf.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Gegevens bestelling

Besteldatum

Gelieve de bestelbon op te laden (verplicht in te vullen vanaf 1/1/2020). Er kan slechts één PDF-document worden opgeladen.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Inschrijvingsbewijs

Voeg een scan van het inschrijvingsbewijs van de wagen toe als PDF-document. Wij vragen het inschrijvingsbewijs zelf op (ook wel de 'roze kaart' genoemd), niet de aanvraag tot inschrijving. Gelieve er voor te zorgen dat het volledige document wordt ingescand. Zowel de gegevens van het voertuig als van de aanvrager moeten kunnen worden gecontroleerd. Meerdere pagina's moet u bundelen tot één PDF.

Voor een VZW: bundel alle inschrijvingsbewijzen van de voertuigen in één PDF-document

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Datum eerste inschrijving van het voertuig

Selecteer de datum van eerste inschrijving. U vindt deze op het inschrijvingsbewijs. Alleen voertuigen met een datum van eerste inschrijving vanaf 01/01/2018 komen in aanmerking voor een premie
Identificatie van de verkoper
Vermeld hier de bedrijfsnaam van de verkoper.
Verklaring op eer